Notificare privind protecția datelor cu caracter personal ale partenerilor de afaceri Bunge Europa

Ultima actualizare: 4 mai 2021

I. Introducere și Domeniul de aplicare

Bunge („Bunge”, „noi” sau „nostru/noastră”) se angajează să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile pentru protecția datelor cu caracter personal, inclusiv cu Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”), unde acesta este aplicabil.

Prezenta Notificare privind protecția datelor cu caracter personal ale partenerilor de afaceri Bunge Europa („Notificarea”) descrie tipurile de date cu caracter personal pe care le colectează Bunge, cum folosește Bunge datele cu caracter personal, cu cine le împărtășește și drepturile pe care dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, le aveți cu privire la folosirea de către Bunge a datelor cu caracter personal. Prezenta Notificare descrie de asemenea cum ne puteți contacta cu privire la practicile noastre de protecție a datelor cu caracter personal.

Protecția datelor cu caracter personal ale partenerilor de afaceri Bunge este una dintre prioritățile Bunge. Prezenta notificare este astfel aplicabilă foștilor, actualilor și potențialilor parteneri de afaceri precum investitorii, acționarii, contractanți, prestatorii de servicii, consultanți, consilieri, fermieri, producători, clienți, inclusiv toți subcontractanții și consumatorii în calitate de clienți utilizatori finali, cât și mandatarii, reprezentanții și angajații, in contextul unei relații de afaceri (fiecare un „partener de afaceri”).

Putem furniza declarații de confidențialitate suplimentare în situații speciale când colectăm sau prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru ca dumneavoastră să fiți pe deplin informat cu privire la cum și de ce folosim datele dumneavoastră cu caracter personal. Acele notificări suplimentare trebuie citite coroborat cu prezenta Notificare. În cazul în care apar neconcordanțe între prevederile prezentei Notificări și notificările suplimentare, notificările suplimentare prevalează.

II. Datele de contact ale operatorilor de date

Operatorii de date care prelucrează datele cu caracter personal ale partenerilor de afaceri Bunge sunt enumerați în Anexa 1.

III. Datele de contact ale Responsabililor cu protecția datelor și Coordonatorilor pentru protecția datelor

Se desemnează la nivel național fie un coordonator pentru protecția datelor local („DPC”) sau un responsabilul cu protecția datelor („DPO”).

DPC/DPO sunt implicați în toate chestiunile legate de protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. În special DPC/DPO sunt însărcinați cu monitorizarea și asigurarea respectării prezentei Notificări și a legilor aplicabile pentru protecția datelor. Vor oferi de asemenea, la cerere, consultanță cu privire la chestiunile de protecție a datelor cu caracter personal.

Pentru clarificări sau alte informații suplimentare de care ați avea nevoie pentru a înțelege pe deplin prezenta Notificare contactați DPC sau DPO locali.

Pentru datele de contact ale DPC sau DPO locali, consultați Anexa 2.

În plus, puteți contacta de asemenea Departamentul Juridic al Bunge SA la.
[email protected]

IV. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Noi prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal ale partenerilor de afaceri:

 • Nume, gen, vârsta, adresa, data și locul nașterii, datele cărții de identitate sau pașaportului, număr de telefon, adresă de email, cetățenie;
 • Ocupația/titlu, denumirea organizației, departamentul, adresa poștală a unității comerciale, numărul de telefon și numărul de fax al unității comerciale, adresa de email de serviciu, numerele de TVA, codurile unice de identificare, preferințe în materie de limbă;
 • Detalii bancare, certificat de proprietate bancar, informații privind bonitatea (de ex.: declarațiile financiare);
 • Plăcuță cu numărul de înmatriculare, permisul de conducere;
 • Imagini TVCI, permis de muncă, timpul petrecut la/timpul de repaus de la muncă, autorizații de muncă specifice, informații despre formări profesionale, informații privind permisele de acces poartă și legitimațiile emise de Bunge, fotografii, curriculum vitae/CV, experiența relevantă și/sau calificări profesionale sau academice, licențe și certificări profesionale.
 • Date cu caracter personal prelucrate prin platformele de comunicare socială (de ex.: pagina de Facebook a Bunge pentru fani) și inserturile pentru platformele de comunicare socială încorporate în site-urile web ale Bunge, precum numele, fotografia dumneavoastră de profil și faptul că vă interesează Bunge;
 • Categorii speciale de date cu caracter personal, după cum sunt definite în RGPD, precum date privind sănătatea;
 • Date cu caracter personal privind condamnările și infracțiunile, precum cazierele judiciare. O asemenea activitate de prelucrare va avea loc doar dacă a fost determinat un temei juridic și dacă:
 1. Este efectuată sub controlul unei autorități oficiale; sau
 2. Este autorizată de UE sau legea unui Stat membru UE prin care se prevăd garanții adecvate privind drepturile și libertățile persoanelor vizate.

Bunge se va asigura și va menține datele cu caracter personal corecte, complete și actualizate.

V. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul juridic

Bunge prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legile pentru protecția datelor cu caracter personal și doar pentru scopuri limitate, explicite și legitime. Bunge nu va folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru niciun scop care nu este compatibil cu scopul pentru care au fost inițial colectate cu excepția cazului în care (i) vă dați în prealabil consimțământul explicit pentru prelucrări ulterioare; sau (ii) UE sau legea unui Stat membru UE autorizează o astfel de prelucrare ulterioară.

Bunge prelucrează datele cu caracter personal ale partenerilor săi de afaceri pentru următoarele scopuri și temeiuri juridice aferente:

Scopuri Temei juridic
Evaluarea capabilităților și resurselor ofertanților care își exprimă intenția, în contextul cererii de exprimare a interesului și a invitațiilor de participare la licitație. Interesele legitime ale Bunge de a-și desfășura și dezvolta operațiunile comerciale.
Încheierea și gestionarea contractelor, efectuarea de analize de credit, gestionarea relațiilor comerciale, realizarea comenzilor, gestionarea livrărilor și transporturilor bunurilor și serviciilor, plata și facturarea bunurilor și serviciilor, contactarea partenerilor de afaceri (fie direct sau indirect prin terți). B2C: Obligația contractuală.B2B: Interesele legitime ale Bunge de a-și desfășura adecvat activitatea Bunge pentru a livra și îmbunătăți bunurile și serviciile; și obligația legală.Toți contractanții actuali și potențiali: Obligație contractuală; Interesele legitime ale Bunge pentru gestionarea activității Bunge; și obligație legală.
Efectuarea operațiunilor promoționale, marketing direct și sondaje (fie direct sau indirect prin terți). Interesele legitime ale Bunge de a promova poziția Bunge în piață.
Beneficierea de analizele legate de platformele de comunicare socială. Interesele legitime ale Bunge de a dezvolta activități comerciale și a-și îmbunătăți produsele și serviciile.
Efectuarea verificărilor și investigațiilor de conformitate și/sau sancțiuni. Obligație legală;Interesele legitime ale Bunge de a asigura funcționarea adecvată a Bunge și respectarea legilor.
Asigurarea securității, siguranței, inclusiv verificările identității și verificarea vizitatorilor care intră în locație. Interesele Societății legitime de a asigura securitatea și integritatea Societății; sauconsimțământul explicit în cazul categoriilor de date cu caracter personal speciale.
Alocarea lucrărilor din punctul de vedere al securității și sănătății, formări privind securitatea și sănătatea, activități de prevenție în domeniul securității și sănătății și gestionarea incidentelor de securitate și siguranță. Obligație contractuală;Obligație legală;Interesele legitime ale Bunge de a asigura securitatea și siguranța Bunge, cât și de a asigura un mediu de lucru sigur pentru toți în locațiile Bunge; sau consimțământul dumneavoastră explicit în cazul categoriilor de date cu caracter personal speciale.
Respectarea obligațiilor legale și/sau anchetele de reglementare și asistarea Bunge în contextul oricărei reclamații, litigiu sau arbitraj, inclusiv procedurile de angajare. Obligație legală;Interesele legitime ale Bunge de a asigura funcționarea adecvată a Bunge și de a apăra interesele legale ale Bunge.
Protejarea Bunge împotriva prejudiciilor, furturilor, răspunderilor legale, fraudelor, pierderilor de date sau divulgarea neautorizată a informațiilor confidențiale (inclusiv prin utilizarea instrumentelor de prevenție a pierderilor de date), abuzuri sau alte abateri. Obligație legală;Interesele Societății legitime de a asigura funcționarea adecvată a Societății și de a apăra interesele legale ale Bunge.
Gestionarea tranzacțiilor Bunge (inclusiv, fără a se limita la fuzionări, achiziții, cesionări sau lichidări). Interesele legitime ale Bunge de a-și desfășura relațiile de afaceri.
Pregătirea și gestionarea procedurilor de participare și vot aferente ședințelor acționarilor, gestionarea registrului nominal al acționarilor Bunge, plata dividendelor și alte distribuiri către acționarii Bunge și/sau titularilor de titluri de valoare Bunge. Obligație legală.
Gestionarea operațiunilor societății, inclusiv operarea și monitorizarea funcționării adecvate și securitatea activelor și resurselor IT. Interesele legitime ale Bunge de a asigura securitatea și siguranța Bunge.

 

Bunge se asigură că procedurile interne de guvernanță specifică în mod clar motivele pe care se bazează deciziile de a utiliza datele cu caracter personal în scopuri de prelucrare ulterioară. Anterior utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru un alt scop decât cel pentru care acestea au fost inițial colectate, veți fi informat asupra noului scop.

VI. Divulgarea datelor cu caracter personal

Bunge va acorda acces la datele cu caracter personal doar pe baza principiului „trebuie cunoscute”, iar accesul va fi limitat la datele cu caracter personal necesare pentru funcția pentru care a fost acordat accesul.

Sub rezerva scopurilor descrise în Secțiunea V și a legilor și reglementărilor aplicabile, Bunge va divulga periodic datele cu caracter personal procesate, după cum urmează:

 • În cadrul organizației Bunge
  • Membrilor de personal autorizați;
  • Oricărui membru al Grupului Bunge, ceea ce înseamnă subsidiarele noastre și afiliații noștri.
 • Către terți
  • Furnizori terți de servicii relevanți;
  • Furnizori, contractanți și parteneri (de ex.: prestatori de servicii de gestionare a relațiilor comerciale, consultanți profesionali, agenții de sondaje sau marketing, prestatori de servicii IT);
  • Administratorilor judiciari în cazul falimentului privat;
  • Autorități de reglementare, organizații guvernamentale sau cvasi-guvernamentale;
  • Achizitori potențiali ai Bunge sau ai activității Bunge.

Autorizarea accesului la datele cu caracter personal va fi întotdeauna legată de funcție, așadar nicio autorizație de acces la datele cu caracter personal nu va fi extinsă la nivel personal. Prestatorii de servicii vor primi acele date cu caracter personal conforme cu scopurile acordului de servicii încheiat cu Bunge.

VII. Interacțiunea cu Bunge prin platformele de comunicare socială

Pentru informații despre maniera în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe platformele de comunicare socială, inclusiv orice publicitate direcționată pe care o puteți primi, vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate și termenii de utilizare ai respectivei platforme de comunicare socială.

Dacă alegeți să interacționați cu Bunge prin platformele de comunicare socială pe o pagină de comunicare socială administrată de Bunge („Pagina Bunge de comunicare socială”) precum Facebook, Instagram, Twitter sau LinkedIn, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi vizibile tuturor vizitatorilor paginii dumneavoastră personale web în funcție de setările de confidențialitate ale platformei de comunicare socială relevante și va fi vizibilă și pentru Bunge. Puteți șterge oricând orice informație pe care o împărtășiți pe aceste site-uri prin contul dumneavoastră de pe platforma de comunicare socială. Bunge nu urmărește activitatea dumneavoastră pe diferitele platforme de comunicare socială pe care le folosiți. Vă rugăm să ne contactați dacă doriți să faceți o cerere pe care nu puteți să o faceți singur referitor la Pagina Bunge de comunicare socială.

În plus și în măsura în care Bunge este co-responsabilă cu o platformă de comunicare socială de Pagina Bunge de comunicare socială, Bunge va avea acces prin platforma de comunicare socială la date agregate care furnizează statistici și informații care ajută la înțelegerea tipurilor de acțiuni pe care le întreprindeți pe Paginile Bunge de comunicare socială.

VIII. Transferuri internaționale de date

Transferurile internaționale de date se referă la transferurile de date cu caracter personal în afara SEE și Elveția.

Amprenta internațională a Bunge implică transferul datelor cu caracter personal către alte societăți din grup sau către terți, care pot fi situate în afara SEE și Elveția, inclusiv Statele Unite ale Americii. Bunge se va asigura ca atunci când sunt transferate date cu caracter personal către țări cu niveluri diferite de protecție a datelor, să fie implementate garanții adecvate pentru a proteja în mod adecvat datele cu caracter personal în vederea securizării transferurilor de date în conformitate cu legile aplicabile pentru protecția datelor.

Bunge a implementat un acord intra-grup privind transferurile internaționale de date pentru a acoperi transferurile internaționale de date dintre societățile Grupului Bunge, o copie a acestuia poate fi obținută contactând Departamentul Juridic al Bunge SA la:

[email protected].

IX. Păstrarea datelor cu caracter personal

Bunge nu va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau altfel prelucrate, după cum este stabilit prin prezenta Notificare și pentru care Bunge are un temei juridic valabil. În orice caz, nu le vom păstra mai mult decât permis prin perioadele de păstrare statutare locale, de ex.: cerințe fiscale sau comerciale.

În cazul în care Bunge este implicată în orice pretenții legale, suntem îndreptățiți să continuăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal relevante pentru respectivele pretenții legale, sub rezerva cerințelor de păstrare locale aplicabile.

X. Drepturile de protecție a datelor

În temeiul legilor aplicabile pentru protecția datelor, veți beneficia de următoarele drepturi. Puteți să vă exercitați aceste drepturi oricând, sub rezerva condițiilor, contactând DPC sau DPO locali:

 • Dreptul de acces, rectificare și ștergere a datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la opoziție față de prelucrare;
 • Dreptul la portabilitatea datelor în măsura aplicabilității;
 • Dreptul de retragere al consimțământului în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ; și
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

XI. Implementare

Prezenta Notificare va fi aplicată de și implementată de toate entitățile Bunge din Europa, în țara lor respectivă.

XII. Conformitatea notificării și date de contact

DPC și DPO sunt responsabili cu monitorizarea și asigurarea conformității cu prezenta Notificare și legislația aplicabilă pentru protecția datelor cu caracter personal privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Bunge.

După cum este menționat mai sus, puteți contacta DPC sau DPO locali sau Departamentul Juridic al Bunge SA, în legătură cu orice chestiune aferentă prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și exercitării drepturilor dumneavoastră, după cum sunt stipulate mai sus. Pentru datele de contact ale DPC sau DPO locali, consultați Anexa 2.

XIII. Diverse

Notificarea poate fi revizuită și modificată de Bunge SA (13, route de Florissant 1206, Geneva, Elveția) periodic și se va transmite o notificare privind modificările.